woensdag 29 mei 2013

JANE - Waarom laat God het toe?

Ik kan maar één reden bedenken waarom God JANE terug liet gaan naar de aarde (maar wie ben ik…)
Er van uit gaand dat God het goede met de mensen voorheeft, zoals Hij in de Bijbel zegt en zoals ik Hem heb leren kennen, moet er een groter plan zijn. Een plan waarbij er meer belang is bij haar leven – ook al moet ze nog een lijdensweg ondergaan – dan bij haar dood.

“Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, mij gedachten dan de uwe”, zegt God in Jesaja 55 : 8,9. Dat maakt Hem ondoorgrondelijk. Dat maakt Hem God. Zijn hoogste doel is niet het lijden te voorkomen, maar het lijden – als dat er dan toch is tengevolge van de zondeval en de vloek die daardoor op de aarde ligt – mee te doen werken ten goede.

Ook voor zichzelf en voor zijn Zoon Jezus ging Hij het lijden niet uit de weg. Hij liet het toe, omdat dit offer meer dan de moeite waard was!
Luk 24:26
Moest de Messias niet lijden om daardoor de glorie binnen te gaan?
Joh. 16:33
In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!
Jac. 1:12 Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Het lijden van Jane is een offer geweest, waar doorheen God iets goeds gaat bewerken, daarvan ben ik overtuigd.
In Romeinen 8, één van mijn meest favoriete Bijbelhoofdstukken, staat o.a.:
vs. 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
vs. 28 Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie hem liefhebben


Ook in mijn leven deed God, dat zie ik nu, alles meewerken ten goede. We zouden nooit bewust gekozen hebben voor alle moeilijke jaren en alle ellende, maar het is niet voor niets geweest. God kneedde onze karakters, en Hij bracht ons dichter bij Hem, bij elkaar en bij onze naasten. Hij heeft het gebruikt om ons zó te vormen dat we beter tot ons doel kunnen komen.

Lijden kunnen we niet voorkomen. We kunnen wel kiezen hoe we ermee omgaan. We kunnen onszelf beklagen als slachtoffer en vervolgens bitterheid en wrok toelaten. Dan is het wel gedaan met geestelijke groei en bovendien vergiftigen we onszelf - en op den duur ook onze omgeving - met negativiteit.
Of we kunnen onze ogen ervoor sluiten en ons proberen te beschermen tegen onheil door allerlei afweermechanismes en overlevingsstrategieën, maar dan zullen we niet voluit leven.
Of we kunnen Jezus uitnodigen in de pijn en Hem vragen om heling en genezing, zodat we kunnen gaan zien hoe Hij deze dingen gaat gebruiken ten goede in zijn Koninkrijk.

Romeinen 12:17 Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. 18 Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, vrienden, maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven: Ik ben het die wraak neemt; ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. 20 Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee brengt u hem in verlegenheid en maakt u hem beschaamd. 21 Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede.

Ik denk dat we allemaal dingen tegenkomen in ons leven waar we de keus hebben: Laat ik me erdoor onderuit halen of ga ik de weg van de meeste weerstand en ga ik voor de overwinning?

Wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Spreuken 16

Stof genoeg om over door te denken.
Dank je JANE! Dank je Henk!
Dank U GOd!

En wat ik ook erg bemoedigend vind:
Als we delen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn heerlijkheid.

2 opmerkingen:

  1. Gods doel voor de mensheid is om een eeuwige gemeenschap te vormen met die mensen die werkelijk van Hem houden. Daarom zou er geen ruimte voor werkelijke liefde zijn geweest als hij ons als "goede robots" zou hebben geschapen, zonder het potentieel om voor het kwaad te kiezen. Want alleen liefde die uit een vrije keuze voortkomt kan ware liefde zijn. De vrijwillige keuze is de sleutel; liefde kan niet oprecht zijn als er geen andere keuzemogelijkheid is...We zien allerlei onheil en ellende om ons heen en praten daar vaak over. Maar er is meer.We veroorzaken zelf ellende, doen zelf onrecht, zijn zelf egoïstisch en veroorzaken allerlei kwaad....Hoe kon God ruimte laten voor liefde zonder ook ruimte te laten voor de mogelijkheid dat er slechte dingen kunnen gebeuren? God zou robots kunnen hebben geschapen, die niets meer zouden doen dan tot in de eeuwigheid "ik hou van jou, ik hou van jou" zeggen.God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad. Die vrijheid geeft ons de mogelijkheid om onze liefde voor God te laten zien...Gedwongen liefde is geen liefde. Dus, om een universum te hebben waarin liefde voorkomt, moest God ons kunnen laten kiezen, wat ook de keuze om niet lief te hebben inhoud – en dat maakt zonde, kwaad en leed mogelijk....

    BeantwoordenVerwijderen