maandag 12 januari 2015

goede mensen - slechte mensen?

Vroeger dacht ik dat de goede mensen te vinden waren binnen de kerk
en de slechte daarbuiten.
Ik had het fout. Het spijt me. Vergeef me.

Ik ben gaan ontdekken dat er binnen de kerk ook mensen zijn
die verkeerde dingen doen, die liefdeloos of niet vergevensgezind zijn,
die anderen onrecht aandoen.
En ik vond buiten de kerk mensen die goede keuzes maken
en in hun leven Jezus’ aard en handelen weerspiegelen.

Vroeger dacht ik dat Jezus alleen van kerkmensen hield.
Ook daarvan ben ik terug gekomen.
God heeft de mensheid gemaakt en Hij houdt van de mensen.
Al houdt Hij niet van alles wat wij denken, doen en zeggen.

In het Bijbelboek Spreuken lees je veel over goed en slecht.
En ook in het boek Micha.
Eigenlijk lees je dat de hele Bijbel door.
Als je in de Bijbel leest.

Het is goed als je omziet naar andere mensen, zoals Jezus dat deed.
Het is slecht als je andere mensen onderdrukt of onrecht aandoet.
Het is goed om teachable te zijn en liefdevol.
Het is niet goed om eigenwijs te zijn, of hooghartig,
zelfzuchtig, jaloers, oneerlijk, bitter, etc.

Ik heb geleerd om onderscheid te maken tussen de mens en zijn gedrag.
Tussen hoe iemand zegt dat het hoort en hoe hij zelf leeft.

God hield van ons toen wij nog zondaars waren.

De les die ik leerde:
Een mens is nooit een monster.
Een mens (ieder mens) is wel in staat tot monsterlijke dingen.

Nu nog leren mijn vijanden lief te hebben…

vrijdag 9 januari 2015

Een meer dan voortreffelijke weg

Opnieuw een boek dat mijn meer dan gewone aandacht trekt: een meer dan voortreffelijke weg, van Henry Wright. Het is verschenen in 2009 en op dit moment in herdruk. Ik kwam op het spoor van dit boek en gelukkig kon ik het nog bemachtigen. Het is een pil van meer dan 500 bladzijden, en ik heb hem nog lang niet uit, maar ben nu al erg onder de indruk.
Het boek laat zien, vanuit Bijbelse gegevens, hoeveel factoren invloed op onze gezondheid kunnen hebben.
Het laat zien dat scheiding van God, de ander en zichzelf, de mensen laat lijden.
Angst, zelfverwerping, schuldgevoelens en schaamte, veroordeling, haat bitterheid, jaloezie, rivaliteit, strijd, geldingsdrang, gebrek aan koestering, liefdeloosheid, stress etc. Hebben aantoonbare gevolgen voor onze gezondheid en voor de waakzaamheid van ons immuunsysteem.

Wow...

Dat klinkt interessant en dat is zeker de moeite waard om verder te lezen.Is er iemand die het boek al kent en die de principes in toepassing is gaan brengen?