zondag 17 augustus 2014

Verscheurd - wat (de kerk)mensen zouden moeten weten over homo's...

Ik kreeg de tip het boek Verscheurd te lezen en ik kreeg het boek.
Dus heb ik het gelezen, en...
ik kan niet wachten met erover te schrijven.

Natuurlijk had ik nagedacht over homofilie.
Natuurlijk had ik er ideeën over.
Natuurlijk wist ik niet precies wat ik moest vinden...

Maar ik ken ze wel, een aantal mensen die hiermee te maken hebben.
En ik hou van ze.

Dit boek heeft me nieuwe inzichten gegeven.
Dit boek heeft me meer doen zien:
Hoe zou God het bedoelen?
Hoe kunnen we aan Gods grootste gebod voldoen in relatie tot deze groep mensen?
En laten we dan ook denken aan lesbische mensen, biseksuele mensen en transgenders.

Ik ben blij dat het boek geschreven is.
Ik ben blij dat het nu ook in het Nederlands vertaald is.
Ik ben blij dat het gebruikt zal worden voor iets goeds.
Daar ben ik van overtuigd.

Lees zelf maar!

vrijdag 15 augustus 2014

Gods stem leren verstaan

Heel bijzonder hoe de dingen die ik leer en meemaak en overdenk en lees met elkaar overeenstemmen en kloppen…

Deze zomer heb ik een aantal conferenties meegemaakt die onder andere onderwijs gaven over het leren verstaan van Gods stem. Dit naar aanleiding van Habakuk 1 en 2.



Ik las nu het voorwoord bij Habakuk in mijn Het Leven versie van de Bijbel.
Wat ik zag:
* Habakuk zag al het onrecht en de ellende die er in de wereld waren
* Hij ging ermee naar God, uitte zijn klacht en stelde zijn vragen
* Hij nam zijn positie in, op de wachttoren, om uit te kijken naar wat God hem zou zeggen
* God antwoordde hem
* Hij moest het opschrijven en publiceren

Er is in die tijd veel onrecht in de wereld. Dan komt er een andere macht, die gebruikt wordt om het volk van God aan te vallen, om ze dichter bij Hem terug te brengen. Dat andere volk denkt de overwinning te kunnen behalen, maar worden vervolgens zelf gestraft voor hun daden van onrecht. Dan zegt God tegen Habakuk: ’ Ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als Ik het u zou vertellen.’

Vaak zijn er lijnen in de Bijbel die vanuit verschillende perspectieven kunnen worden bekeken en die voor diverse tijdsperiodes gelden. Ik geloof dat God ons iets wil vertellen over de tijd waarin we leven. Ik geloof dat er heftige tijden zullen komen.

Toen ik God vroeg wat Hij hierover wilde zeggen kwamen de volgende gedachten naar boven:

Kijk uit naar wat komen gaat en zie op naar Mij. Als je je ogen richt op Mij en gevestigd houdt op Mij, zul je niet wankelen. Ook al schudt de aarde op haar grondvesten, blijf opzien naar Mij. Dat is de enige manier om stand te houden, om te overleven.
Vestig je hoop op Mij. IK BEN Overwinnaar. Het zal gebeuren.
Laat je niet ontmoedigen, laat je niet bang maken. Blijf standvastig volharden. Twijfel niet, ik sta aan je zijde. Je kunt altijd mijn hand vastgrijpen. IK BEN naast je, voor je, achter je, boven je, onder je en – het belangrijkste – in je.
Richt je blik op Mij. Stem af op Mij. Ik zal je leiden. Als jij bereid bent om in afhankelijkheid van Mij te leven, hoef je niet te wankelen.
Vertel anderen wat je leert.
Mensen moeten hun plek in gaan nemen op de wachttorens. Zich richten op Mij. Opzien naar Mij en mijn stem leren verstaan.


Dat wilde ik graag delen met jullie..

donderdag 14 augustus 2014

Houd me vast

Binnenkort starten we voor de derde keer een Houd me vast training voor paren die in hun relatie willen investeren. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

We beginnen 25 augustus en het is acht maandagavonden, steeds om de veertien dagen. De kosten zijn laag gehouden, om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Mocht dit toch een belemmering zijn, laat het svp weten.

De Houd me vast training is gebaseerd op de EFT (Emotionally focused therapy) en is m.i. de meest hoopvolle relatie-investering die ik ken.

Lees voor meer info op de website of lees alvast het boek Houd me vast van Sue Johnson

dinsdag 12 augustus 2014

met jou is alles goed



Zo prachtig gemaakt...
Speciaal voor mensen die zelf of dichtbij een kind hebben verloren..

zondag 10 augustus 2014

Vallen in de Geest


Een fenomeen wat ik eerst niet kende, waar ik later argwanend tegenover stond, maar wat ik uiteindelijk heb mogen leren kennen als een geschenk van God is het Vallen in de Geest.

Wat me daarbij erg geholpen heeft is het evenwichtige en Bijbelse boekje van Willem Ouweneel Vallen in de Geest.
Heel open vertelt hij daarbij ook zijn eigen aanvankelijke schroom aangaande dit fenomeen. Na een gedegen onderzoek – en dat is hem wel toevertrouwd – kwam dit boekje uit, wat ik iedereen kan aanraden.

Lange tijd dacht ik: “Wat heeft het voor zin, dat vallen?”
Later kwam er toch een stukje nieuwsgierigheid: “Wat gebeurt er dan precies, wat ervaar je?”
Vervolgens bad ik: “Heer, ik weet niet wat het is, maar als het van U is en als U er iets goeds mee wilt doen, dan sta ik ervoor open. Ik wil het niet zelf oproepen, maar Uw wil geschiede!”

Op een nacht, bij vrienden in huis waar we een mooie avond hadden gehad, lag ik op het logeerbed en merkte plotseling dat er een bijzonder krachtige lading op me viel, die tegelijkertijd zwaar aanvoelde en ook vredig en liefdevol. Ik was me bewust: Als ik nu rechtop had gestaan, dan had ik geen kracht in mijn armen en benen gehad om staande te kunnen blijven… Ik werd overvallen door een bijzonder krachtige ervaring van de tegenwoordigheid van God, realiseerde ik me later. Nog dagenlang was ik onder de indruk: “Wow, wat een diepe vrede, wat een bijzondere ervaring!”

Later is dit nog een paar keer gebeurd in de nacht, terwijl ik op bed lag en ik besefte me hoe liefdevol en goed God is, dat Hij me deze ervaringen eerst in een veilige setting liet meemaken. Later kwam het vaker voor tijdens conferenties, waar andere mensen bij waren, en het is iets wat ik iedereen toewens om ooit een keer (of vaker) mee te maken.

Juist door zulke ervaringen besefte ik nog iets meer hoe groot en diep en wijd de liefde is van God de Vader die Hij over ons heeft UITGESTORT…

Mocht je nieuwsgierig zijn: lees het boekje van Willen Ouweneel.
Mocht je ernaar verlangen: Vraag het aan God
Mocht je sceptisch zijn: zeg niet te snel dat dit niet van God kan zijn!


maandag 4 augustus 2014

Stel, het leven is een spel...

Gisteravond was ik op de Opening van de Vrij Zijn Zomerweek in Stadskanaal. Het was een prachtig begin van de week, en het leven werd vergeleken met een schaakspel. Met als THM (Take Home Message) De koning kan altijd nog een zet doen!

Laat ik nu net deze week ook iets geschreven hebben over het leven als spel. Ik ben meestal niet van de lange stukken schrijven, maar dit kan echt niet korter.. ALS je het leest, lees het dan svp helemaal!

Stel, het leven is een spel

Je wordt op een bepaald moment in een bepaalde context op een bepaalde planeet geplaatst. Dat is je eerste leven. Hoe je de tijd doorbrengt en met wie, is deels een vrije keus, deels heb je te maken met bepaalde wetten.
Hindernissen
In dit spel, tijdens je eerste leven, krijg je ook te maken met hindernissen onderweg. Het is aan jou om te kiezen hoe je hiermee omgaat. Je kunt proberen deze belemmeringen uit de weg te gaan of je ertegen te beschermen. Dat kost je veel energie en daarmee roep je meestal nieuwe problemen op.
Ga je de hindernissen niet uit de weg, maar ben jij de reuzendoder die de strijd aangaat, dan kun je een extra bonus inzetten. Deze bonus is uniek; er is nog geen enkel spel ter wereld die dit evenaart.
In dergelijke situaties kun je namelijk de Helpdesk inschakelen, die aangestuurd wordt door de maker van het spel zelf. Hij is 24/7 online beschikbaar.
In plaats van kant-en-klare oplossingen worden er echter meestal tips & handreikingen gedaan die je de weg kunnen wijzen hoe te handelen met deze

Hindernissen.
In bijzondere omstandigheden kun je de Powerknop indrukken. De helper komt dan zelf jou te hulp, maar je moet je ogen en oren goed open houden, want de hulp komt soms uit onverwachte hoek. Dat maakt het belangrijk de juiste signalen op te vangen.

Uitdagingen
Je zult in dit spel ook te maken krijgen met extra uitdagingen. Je bent ook nu weer vrij hoe hiermee om te gaan en wat je inzet is. Hoe hoger je inzet, hoe verder je kunt komen. Als je de uitdagingen aangaat en je niet laat weerhouden door de hindernissen – je kunt namelijk in de put terecht komen – dan vindt er een bijzondere groei plaats. Je wordt toegerust om nieuwe en zwaardere uitdagingen aan te gaan.
Elke overwinning, elke volharding brengt je dichter bij je doel. Wat dat doel is verklap ik nog niet.

Tegenstander
Er is nog een belangrijke factor waar we niet aan mogen voorbij gaan. Er is namelijk een geduchte tegenstander, die er alles aan gelegen is jou te dwarsbomen in dit spel. Speel je met weinig inzet, dan zul je wellicht weinig merken van deze gast. Ben je er echter op gericht de hoogst mogelijke prijs te behalen, het ultieme doel te bereiken, dan zal hij je behoorlijk in de weg zitten. Hij deinst er niet voor terug de smerigste streken, de leepste leugens en de vuilste fratsen in te zetten om jou van je doel af te houden. Hij zal je aandacht op allerlei manieren proberen af te leiden. Daarvoor gebruikt hij slimme trucs en verleidelijke aanbiedingen die tot een soort verblinding kunnen leiden. Aanvankelijk lijken zijn goals meer haalbaar en aantrekkelijker dan het oorspronkelijke plan van dit spel.
Het is een enorme uitdaging deze streken te doorzien, want zijn ultieme bedoeling is de maker dwars te zitten en de mensen te trekken naar zijn ‘Levensplan’. Wie zijn pogingen doorziet, ontdekt dat hij uiteindelijk een bedrieger is, die alleen maar uit is op ellende, isolement, liefdeloosheid, vernietiging en dood. En hij gaat over lijken om te winnen.

Doel
Zo komen we bij het eigenlijke plan van de maker van dit spel. Hij die dit alles bedacht heeft en die zelf de maximale inzet vertoont om de speler te brengen op het gewenst plan, heeft een bedoeling met het leven van elke deelnemer. Deels is dat doel verborgen, en is het aan de speler om te onderzoeken waarheen de spelweg leidt. Er is een handig hulpmiddel:

Handboek
Er is een handboek beschikbaar als naslagwerk, maar de ervaring leert dat de meeste spelers deze terzijde leggen.
Ook dat is een vrije keus, maar zo mist men een scala aan waardevolle en praktische aanwijzingen om de reis zo goed mogelijk te voltooien.

Kloof
Ergens in het spel zal de speler geconfronteerd worden met een kloof. Deze kloof kan maar op één manier overbrugd worden en het is de kunst om te ontdekken hoe men de overkant veilig kan bereiken. Het handboek is hier van onschatbare waarde.

Hints
Hier volgen nog een paar praktische hints.
* Blijf online met de maker himself.
* Neem tijd om hem te vragen om instructies en aanwijzingen. Deze zijn verkrijgbaar zonder strafpunten.
* Wees waakzaam voor de vijand.
* Ontdek de verborgen opdracht, het uiteindelijke speldoel.
* Hoe meer hindernissen je overwint, hoe meer je in staat zult zijn anderen te helpen hun doel te bereiken. Ben je inzetbaar op dit punt, dan zal dat extra bonuspunten opleveren. Samen bereik je meer dan alleen.

Overwinning
Tot slot: Het is bij dit spel niet zo dat alleen degene met de meeste punten de prijs ontvangen. Ontvangen geeft duidelijker de bedoeling aan dan het woord ‘verdienen’. De prijs is weggelegd voor ieder die de kloof weet te overbruggen. Lukt je dit, dan word je beloond met je TWEEDE LEVEN. Je kunt bonuspunten winnen tijdens dit spel als je de verborgen opdracht ontdekt en daarmee aan het werk gaat. Deze punten worden aan het eind van het eerste leven omgezet in een geschenk wat je de maker kunt overhandigen om hem te bedanken voor alle hulp en liefde die hij bood.

Tweede leven
Dit nieuwe leven mag je doorbrengen in de liefdevolle nabijheid van de maker van het spel. Het is op geen enkele manier te vergelijken met je eerste leven. De hindernissen en de vijand zijn overwonnen en zullen je niet meer dwars zitten. De kunst is te ontdekken dat dit leven je uiteindelijke doel is. Hier ben je voor gemaakt.

Mis het niet, dat zou zonde zijn!