vrijdag 29 juni 2012

Genezen!

De VrijZijn dagen op De Betteld .. Het waren twee geweldige dagen!
Niet alleen om met zoveel mensen eensgezind bijeen te zijn.. te aanbidden, te vlaggen, te luisteren naar zinvolle lezingen, te bidden met mensen, voetbal te kijken (nou ja.. dat werd iets minder uitbundig dan we gehoopt hadden, maar dat lag niet aan de gasten op De Betteld) .. Maar ook kan ik nu vrijmoedig zeggen: God heeft daar mijn schouder genezen!
Ooit ben ik met motorrijles onderuit gegaan en heb mijn sleutelbeen gebroken, maar daar heb ik geen aandacht aan geschonken. Er zat een knobbel op mijn schouder en de laatste maanden had ik er veel pijn aan. Ik heb iemand gevraagd tijdens de genezingsdienst van Martin Koornstra om daarvoor te bidden en.. de pijn is weg! Best bijzonder, omdat de vergroeiing er nog wel zit, maar vanaf dat moment heb ik geen centje pijn meer gehad!
Dank U wel, God!

vrijdag 15 juni 2012

Oefenplaatsen


De gemeente als oefenplaats
Grappig, dat er net nu een stuk in het ND staat over de gemeente als oefenplaats, naar aanleiding van het nieuw verschenen boek Oefenplaatsen. Ook Jos Douma schrijft hier vandaag over.
Toen ik deze week wat aan het schrijven was, kreeg ik deze gedachte: ‘Wat gaaf, dat God ons lessen leert, en dat Hij vervolgens situaties op ons pad brengt waarin we kunnen oefenen. Niet zelden gebeurt dat bij christenen in de eigen gemeente, maar natuurlijk ook daarbuiten.
Nu moet ik vooraf vermelden dat ‘Gemeente’ voor mij gelijk staat aan GUG, ofwel Gods Universele Gemeente. Ik heb heel wat mogen oefenen, binnen en buiten GUG.
Alhoewel ik in het onderwijs heb gezeten en niet echt bang ben om voor groepen te spreken, was het voor mij geen gewone zaak om vrijmoedig over het geloof en over God te spreken. De Alphacursus heeft me daarin bijzonder geholpen, zeker omdat de vragen die daar in de kleine groep gesteld werden me dwongen om zelf na te denken. We werden erin geoefend om een standpunt in te nemen, een mening te vormen, om ‘de dingen van God’ niet algemeen te houden, maar heel persoonlijk te maken. Wat betekent het voor mij dat Jezus aan het kruis gestorven is voor mijn zonden? Wat betekent het voor mij dat Hij de Heer van mijn leven wil zijn?
In de Bijbel staat dat we ons mogen/moeten uitstrekken naar de gaven van God, met name naar de gave van profetie, als de hoogste van de gaven. Ik had dat vroeger niet meegekregen in mijn kerk, maar het ontdekken van de waarheid van Gods verlangen hierin daagde me uit om mijn armen wijd uit te strekken en vrijmoedig te vragen om alles wat God mij wilde geven om te gebruiken in zijn koninkrijk.
Dat was best spannend.. Ook dat was een oefenproces. Als ik het op mijn hart had om iemand te bemoedigen, dan kon ik kiezen om te gehoorzamen of om het te negeren. Vaak koos ik voor het eerste, en bijna altijd bleek dat de persoon voor wie de boodschap bedoeld was erdoor gezegend werd.
Soms kreeg ik het op mijn hart om iemand te vermanen. Dat was ook oefenen, want hierin speelt je ‘ik’ een rol. Hoe breng ik de boodschap? Vanuit de hoogte, als een corrigerend iemand? Of naast een ander staand, en wetend dat je zelf ook valkuilen en zwakheden hebt..
Ook dat was oefenen, en het is me niet altijd foutloos afgegaan. Maar – zo is me gebleken – oefening baart kunst. Bovendien zei een predikant eens: “Af en toe vraagt God je om een examen te doen. Als je zakt is er geen man over boord, je krijgt gewoon een herexamen. Als je slaagt: Gefeliciteerd, dan mag je door naar de volgende klas. Daar krijg je wat moeilijker examens…”
De gemeente zou bij uitstek een plek mogen zijn waar we kunnen oefenen in het leren leven zoals Jezus leefde.. We mogen Hem navolgen, de dingen doen die Hij deed. We mogen leren liefhebben.. Naarmate ik Hem meer vroeg om liefde voor de mensen waar ik mee te maken kreeg, ontving ik meer liefde, zelfs boven verwachting. Ik leerde vergeving te vragen en te schenken…
Het leren geven en ontvangen van genade is een ander oefenpunt. Ook daarin blijkt me steeds vaker dat God onze Leermeester is, die ons wijst op de dingen die Hij wil. En Hij geeft ons aan elkaar om te oefenen, dit alles in praktijk te brengen.
Ik hou niet van discussies of je nu wel of niet binnen de gemeente moet oefenen..
Ik denk heel simpel, ‘Gewoon doen wat God op je pad brengt’. Als Hij echt je Leermeester is en als jij zijn volgeling bent en zijn stem verstaat, dan komen die oefensituaties en het groeiproces vanzelf!
Hierbij denk ik ook aan een luister-cd van Wilkin van de Kamp: Gekruisigd door christenen.

En aan het boek van Cloud & Townsend Hoe mensen groeien naar volwassenheid.

Ooit hoop ik nog eens deel van een groeigroep uit te kunnen maken waar we dit boek bespreken (en de oefeningen in praktijk gaan brengen..) Hoe karaktervormend en geloofsgroei-bevorderend kan dat zijn...
Ik wens jou en mij veel oefenplezier!

woensdag 13 juni 2012

Gods Vaderhart

De laatste jaren heb ik veel gehoord en geleerd over het Vaderhart van God. Het was zó gaaf om een aantal conferenties mee te maken over dit onderwerp, om erover te horen en te lezen.. Ik geloof dat deze boodschap van onschatbare waarde is voor iedereen!

Vanmorgen mocht ik op een vrouwenochtend spreken over 'Het Vaderhart van God en mijn zelfbeeld'. Alleen al het daarmee bezig zijn heeft me erg gezegend.
Als mensen via deze insteek met Gods hart in aanraking komen, dan komt dat op een heel andere manier binnen dan wanneer je begint bij correctie of wetten en regels. Als je eerst het GOEDE hart van God leert kennen, dan leer je meer en meer dat Hij te vertrouwen is.
Als Hij te vertrouwen is, kun je je meer en meer aan Hem over geven. Dan kan Hij meer in jou tot je doel komen. Dan heb je een schuilplaats waar je altijd terecht kunt..

Het is belangrijk om God te leren kennen, en 1 van de manieren is om te kijken naar zijn namen. Elk van zijn namen zegt iets over een aspect van wie en hoe Hij is. En zo mogen we Hem te hulp roepen, maar we mogen ook een beroep doen op wie Hij is.

Vanuit wie God de Vader is kunnen we Jezus leren kennen, want de Vader is weerspiegeld in Hem.

En als we in zijn nabijheid ons laten vormen en buigen en kneden, kan Hij meer vorm in ons krijgen. En mogen en kunnen we de liefde van Gods Vaderhart doorgeven aan de mensen om ons heen.

Wil je meer leren over Gods Vaderhart?

- Bid of God via de Heilige Geest je wil helpen om Hem naar Geest en Waarheid te leren kennen.
- Lees in de Bijbel als Gods liefdesbrief en bid of God jou (zelfs door het O.T. heen!) zijn liefdevolle en goede hart wil leren kennen
- ga naar één van de volgende activiteiten:

Epafras avonden over Weet wie je bent.

Epafras conferentie met Ian Ross - Ervaar Vaders omhelzing

Epafras Vrouwenconferentie in Bantega 9-11 november 2012

Epafras mannenconferentie in Batega 16-18 november 2012

Activiteiten via Georgine Hartnack

Activiteiten van Het Vaderhuis

Een boottocht op De Siloam

De Vaderhartschool

vrijdag 1 juni 2012

Tuinreservaat

Vandaag heb ik onze tuin ingevuld bij Vroege Vogels als tuinreservaat.

Het lukt me alleen nog niet om de foto's erbij te plaatsen en ik moet eerst nog even studie maken van allerlei insectensoorten voordat ik die categorie kan invullen.

Hier alvast een paar foto's:


De tuin staat er weer prima bij, en na de flinke buien van gisteren zal het onkruid ook wel weer hard gaan groeien. Maar dat is niet erg meer, want vandaag is het boek uitgekomen Verrukkelijk Onkruid.


.. en dus wordt het spannend wat we gaan eten de komende tijd... Zevenbladsla of Madeliefjessoep? Ik hou jullie op de hoogte! In elk geval doet mijn mini-moestuin het prima!