vrijdag 28 augustus 2015

Vaderhartweek in Veendam

Ik ben ontzettend blij dat ik jullie kan uitnodigen voor een VADERHARTWEEK in Veendam!

Deze week is bedoeld om het Vaderhart van God beter te leren kennen en ervaren.

Hij, die Schepper van het hele universum is, wil een Vader voor ons zijn.
Wij mogen zijn liefdevolle zorg, bescherming, gunst, voorziening en Vaderschap ervaren.

Jezus kwam om de Vader bekend te maken en het Koninkrijk van de Vader te verkondigen. Joh. 17:26

Maar door ons verleden en onze ervaringen hebben wij vaak een ander beeld van vaderschap. Dat beperkt Hem om ons te kunnen zegenen als Vader met zijn liefde. Hij is een liefdevolle Vader en wil een persoonlijke relatie met ons, zodat wij deel kunnen hebben aan alles waarvoor Jezus gestorven is. Rom. 8:14-17

God gaf alles om ons dichter bij zijn hart te krijgen. Wij hebben beperkingen om Hem toe te laten, door onze denkkaders en onze geslotenheid naar Hem toe.

Daarom, kom en ervaar wat zijn liefde voor jouw leven kan betekenen. Een openbaring van zijn liefde te mogen ervaren is een levensveranderende ervaring! Het leven wordt dan een stuk aangenamer, ook al zijn er moeilijkheden.

Onderwerpen die in deze week aan de orde komen zijn o.a.:
* Hoe open je je hart voor de Vader
* Hoe ontvang ik zijn onvoorwaardelijke liefde
* Hoe kan ik Gods stem verstaan
* Het belang van vergeving
* Het effect van oordelen
* Het stenen hart
* Vader types
* Schaamte
* Afwijzing
* Het grote plan van God
* Van slaaf naar zoon

Voor meer info over de sprekers: David en Faith Dalley, zie link.

De aanbidding wordt geleid door John Nuttall, zie link.

Voor opgave: zie de flyer.


dinsdag 18 augustus 2015

mezelf worden mét kwetsbaarheid en schaduwkant

Persoonlijke ontwikkeling en groei, een levenslang proces.
Tenminste, dat is de bedoeling.

Al vanaf heel jong ‘scannen’ wij de atmosfeer om ons heen en schatten wij in of iets positief, negatief of neutraal is.
Wanneer positieve ervaringen in ons leven overheersen, kunnen we een bepaalde basis-van-zijn opbouwen.
De negatieve ervaringen, daarvoor zoeken we – vaak onbewust – manieren om ze te kunnen hanteren.
We beschermen ons bijvoorbeeld tegen afwijzing, door ons aan te passen aan wat de mensen om ons heen van ons verlangen of verwachten. Als dat niet werkt, zoeken we strategieën om ons te wapenen, zodat het ons hart niet raakt. Je kunt denken aan: niet voelen, hard zijn, de clown uithangen, ergens heel goed in worden… Sommige mensen nemen zelf het initiatief om anderen op afstand te houden of heel duidelijk af te wijzen. Ze hoeven dan niet meer pijnlijk geraakt te worden, want ze bewerken het zelf. Ze krijgen niet wat ze nodig hebben, maar wel wat ze verwachten.

Negatieve ervaringen komen niet alleen van buiten af naar ons toe.
We hebben allemaal ook zelf een kwetsbare en ook een schaduwkant. Eén manier om daarmee om te gaan is: verzet. Je kunt dat deel van jezelf ontkennen of afwijzen. Het bevriest als het ware in jou en het mag niet meedoen. Je bent dan als een auto, waarvan één (of meer) cilinder(s) uitgevallen is / zijn. Je bent niet één en heel.

Om echt helemaal mezelf te worden (zo ben ik meer en meer aan het leren), moet ik mijn eigen zwakke kant en ook mijn schaduwkant leren kennen. Niet meer ontkennen, maar herkennen en erkennen. Pas als ik die delen van mezelf me kan toe eigenen, kan ik verder groeien in wie ik echt ben.

Pas dan kan ik ook milder kijken en meer in verbinding komen met mensen om me heen, die ook allemaal hun kwetsbare en schaduwkant hebben. Elke persoon, elk systeem, elke groep mensen heeft iets moois en iets wat minder goed is. (Als je andere ervaringen hebt hoor ik het graag)

Wat ik echt een waardevolle ontdekking vind: Ik hoef anderen niet op afstand te houden als ze anders denken, zijn of doen dan ik. Dat betekent niet dat ik versmelt in de ideeën of gedragingen van anderen.

Naarmate ik meer in vrijheid mezelf word en mag zijn, kan ik anderen ook meer de ruimte geven, zonder oordeel. Dat maakt dat er meer liefde en verbinding kan zijn. Ik merk echt dat ik van harte van mensen kan houden, die ik vroeger op een afstand gehouden zou hebben.
En dat helpt me weer om meer tot mijn doel te komen: optimale verbinding met God, de ander en mezelf.

Zie ook mijn blogs over verbinding.