vrijdag 24 april 2015

Verbinding met God - wat heb ik daar aan?

Tja, waarom denk ik dat het zo belangrijk is dat mensen in optimale verbinding komen met hun Maker? Wel, ik kan vertellen wat het mij gebracht heeft..

Als kind groeide ik op in een christelijk gezin, waar het geloof een reëel en belangrijk item was. Toch was ik in mijn jongere jaren niet (h)echt verbonden met God. Terugkijkend denk ik, zoals ik ook al eerder schreef, dat de reden daarvoor lag in het feit dat ik bang was voor Hem.

Een grote angst was, dat ik niet goed genoeg voor God zou zijn. Ik zag Hem als iemand die de lat nogal hoog had liggen, en ik kon daar niet aan voldoen. In theorie wist ik dat Hij van mensen hield. Ik ben ook een mens, dus Hij schijnt van mij te houden. Het voelde meer alsof Hij me tolereerde.
Ik trapte in de valkuil om te denken dat Hij me goed gezind zou zijn als ik heel hard mijn best deed, altijd gehoorzaam en nooit lui of 'zondig'.

Nu zie ik in dat ik toen niet als een kind voor God kon zijn, maar ik was een werker voor Hem. Een slaaf, met het hart van een wees. Naarmate ik meer leerde over het Vaderhart van God ben ik Hem anders gaan zien. Dat heeft heel wat jaartjes geduurd. In de diepste crisis van mijn leven heb ik uitgeroepen: Ik geef me over aan U en nu wil ik alleen nog maar voor U leven!

Ergens daar is er vrede in mijn hart gekomen. Rust. Vertrouwen.
Onrust, gebrek aan Godsvertrouwen en zelfvertrouwen, zelfkritiek en veroordeling verdwenen meer en meer. Er kwam een bodem in mijn bestaan: Ik weet dat ik geliefd ben. Niet om wat ik doe, wat ik heb, wat ik presteer, hoe ik er uit zie, etc. Maar gewoon om wie ik ben. Een geliefd kind van mijn hemelse Pappa.

Die rust en vrede gun ik iedereen.
Ik hoef niet meer te streven. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik hoef niet meer te presteren of krampachtig te zijn of ik het wel goed doe. Het is niet pas oké als iedereen mij aardig vindt of het met mij eens is.. Mensen mogen kritisch zijn naar mij toe. Ik ben niet meer bang voor wat 'men' en 'ze' van me vinden..

Wat heeft mij geholpen om meer in verbinding met Hem te komen? Ik heb onder ogen gezien welke blokkades, barrières, belemmeringen en hindernissen er bij mij lagen. (Bijna allemaal!) En dan mag ik nog dankbaar zijn dat ik een veilige, lieve en goede aardse vader heb. Hij was alleen niet zo vaak thuis, zoals zoveel vaders die met alle goede bedoelingen druk, druk, druk zijn.
Ik heb geleerd dat de meeste van deze belemmeringen te maken hebben met leugens in mijn denken. De leugens zijn ontmaskerd, de waarheid is binnen gekomen.

Ik mag leven en genieten. En vervolgens mag ik rusten en waar nodig schuilen bij de Enige die echt liefdevol en betrouwbaar en veilig is. En die verbinding, die is echt Life Changing!

... mijn hart is pas rustig als het rust vindt bij U!

dinsdag 21 april 2015

Blokkades om tot verbinding met God te komenIk ben ervan overtuigd dat veel mensen best / heel graag een positieve verbinding met God zouden willen hebben en ervaren. Het lijkt op de één of andere manier een item te zijn waar nogal wat geestelijke strijd mee samenhangt. Alsof er iets of iemand is die het koste wat het kost wil verhinderen dat mensen in die optimale verbinding komen met hun Maker.
Dan moet het wel een belangrijk punt zijn, zou je denken..

Ik geloof ook absoluut dat het dat is. Het is van levensbelang of mensen God kennen, herkennen en erkennen als hun Maker en of ze bereid zijn zich aan Hem over te geven als Heer van hun leven.
Nog zo’n item wat weerstand oproept.  
Ook niet voor niets.

Ik heb de afgelopen weken wat zitten broeden op het punt: Welke blokkades herken ik waardoor het mensen niet lukt om optimaal verbonden met en veilige gehecht te zijn aan God, die graag wil dat we Hem kennen als liefdevolle, zorgzame en betrokken Vader.

Zonder een bepaalde belangrijkheidsvolgorde aan te houden loop ik wat zaken langs.

* Ik noemde in een eerdere blog al het woord ‘verblinding’.
Als je God niet KENT zoals Hij wekelijk is, zul je je niet optimaal tot Hem aangetrokken voelen.
* Als je denkt dat Hij streng is en je onmiddellijk straft als je ook maar het kleinste foutje maakt
* Als je denkt dat Hij je maar slecht en zondig en niets waard vindt
* Als je bang bent voor Hem
* Als je denkt dat Hij van alles van je af wil pakken
* Als je denkt dat bij Hem de lat zo hoog ligt dat jij er nooit aan kan voldoen
* Als je gelooft dat Hij toch niet naar je omziet of naar je luistert
* Als je denkt dat Hij je graag publiek te kijk wil zetten
* Als je denkt dat het voor Hem het meest belangrijk is dat jij je aan allerlei regels houdt
* Als je moe bent van altijd maar moeten, moeten, moeten, en dat je dan nog niet oké bent”
* Als je denkt dat je zelf de controle over je leven vast moet houden
* Als je denkt dat Hij onveilig is als Vader omdat je vaderbeeld niet positief is
* Als je denkt dat je jezelf moet beschermen tegen liefde vanwege een negatieve ervaring
* Als je bang bent dat God je toch wel zal afkeuren of afwijzen…
... dan ken je Hem niet naar Geest & Waarheid en zul je niet echt met Hem in verbinding kunnen komen.

Als je zó hard je best hebt gedaan, maar God doet niet wat jij graag wilt, terwijl je dacht dat het zo werkte, dan raak je ontmoedigd en teleurgesteld en haak je gemakkelijk af.

Mijn gebed en verlangen is dat ALLE blokkades, barrières, belemmeringen, leugens, verkeerde overtuigingen, muren, etc. die verhinderen dat mensen dicht bij het hart van God als Vader kunnen komen, ontmaskerd en verbroken zullen worden.

Als je zijn hart werkelijk kent, wil je niets liever dan dicht bij Hem zijn. En daar, in zijn nabijheid, is echte liefde, veiligheid, troost, erkenning, bemoediging, heling en genezing. 
En dat is wat we nodig hebben. Te weten dat we werkelijk geliefd zijn. 
Zelfs zonder er iets voor te doen of laten.
Dat is wat ik iedereen gun. 
En ik denk dat we dat hard nodig hebben in deze tijd, te ervaren dat we geworteld en gegrondvest zijn in zijn liefde. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst, wat er ook gebeuren zal.

Volmaakte liefde drijft de angst uit!

dinsdag 14 april 2015

Verbinding met je Maker

Mijn hart is onrustig tot het rust vindt bij U..

Als God jouw Maker is, jouw Ontwerper, degene die de blauwdruk voor jouw leven heeft gecreëerd... Waarom zou je dan los van Hem willen leven?

Het zit in de mens: een verlangen om autonoom te zijn. Ikke zelf doen.
Dat had satan goed geschoten bij zijn eerste verleidingspoging in het paradijs.
'Hoe zou je dat lijken? Worden als God - maar dan zonder van Hem afhankelijk te zijn?'

De uitkomst is duidelijk. Van nature wil ieder mens zijn eigen God zijn.
Het zou een mooi zootje worden...


Het is niet niks om wel afhankelijk te zijn van een ander.
De Ander, die zegt: "Ik heb jouw met een doel gemaakt, vanuit liefde".
'Onderwerping' klinkt niet aantrekkelijk. Evenals 'overgave'.

Maar toch..
Stel dat je jouw leven alleen maar optimaal kunt leven als je in de juiste positie komt te staan ten opzichte van je Maker. Als Hij de touwtjes in handen mag hebben in jouw leven?
Als Hij de bestuurder mag zijn van jouw levensauto?


Kun je 'ja' zeggen tegen dat leven, ook als je geen garanties krijgt?
Als jij niet meer de controle zelf in handen hebt over jouw leven?

Leven in een optimale verbinding met je Maker
maakt dat je optimaal in jouw bestemming kan komen te staan,
en dat je optimaal vrede en liefde kunt ervaren
ongeacht je omstandigheden...

maandag 13 april 2015

Mijn geliefde kind

Mijn geliefde kind,
Ik troost je en bemoedig je waar je dat nodig hebt.
Ik ken je hart en je verwondingen, je vragen en je twijfels.
Ik wil graag dat je mijn hart leert kennen,
zodat je weet dat Ik veilig ben en goed.
Als ik verdriet en lijden toelaat in je leven
betekent dat niet dat Ik tegen je ben.
Ik ben alles voor jou.
Ik ben jouw hoop voor de toekomst.
In Mij ben je een nieuwe schepping,
waarin Ik tot mijn doel kan komen.
Neem Mij aan als Heer van jouw leven.
Als Ik mag regeren,
als jij je wilt onderwerpen aan Mij,
dan zullen wij in een optimale verbinding
kunnen samenwerken.
Dat is waar Ik naar verlang.

Je liefhebbende Vader

vrijdag 10 april 2015

moestuinieren

Sinds vorige week onze kippen na De Grote Moordpartij er niet meer zijn, staat de tuinkas leeg, waar zij 's nachts bivakkeerden. Tja, en daar maak ik dan toch maar dankbaar gebruik van, want ik wilde al langer weer een beetje de kant op van moestuinieren.

We maakten de tuinkas schoon en leeg, de badkuip is opgeschoond en opnieuw gevuld en de U-blokken zijn als mini-moestuintjes klaargezet. Inmiddels ziet het er zo uit:

 Ik heb het boek Makkelijke moestuin van Jelle Medema gekocht en dat is erg inspirerend!

Kijk maar eens op de website van Makkelijke Moestuin.

En natuurlijk moest er ook een begin worden gemaakt met een tuindagboek. Helemaal niet vervelend...!