donderdag 27 september 2012

55+

Inmiddels zijn we beiden 55+
Er gaat een wereld voor ons open...


Een andere woonvorm..
55+ geheel verzorgde reizen..
politiek voor ouderen..

Huh???
Zijn wij dat?
Wij zijn nog ontzettend JONG!!

maandag 17 september 2012

Laat de kinderen tot Mij komen..

Dat onderwerp komt steeds terug, de laatste weken. Eerst al in de conferentie waarover ik schreef. Vervolgens kregen we pas 2x een preek over dit onderwerp. En verder komt het in boeken die ik lees en in gesprekken voortdurend terug. Dat betekent voor mij meestal dat er iets te leren valt.
Nu werd ik afgelopen zondag door de preek bepaald bij de verschillende posities van de betrokkenen. Jezus, de ouders, de discipelen en het kind. De vraag werd gesteld: Waar herken jij jezelf het meeste in?
Bij mij gaf dat een terugblik op een sessie Gebedscoaching die ik ooit gehad heb, waarin bleek dat het kind in mij bang was voor God, met name voor Jezus, vanwege dit zinnetje: Laat de kinderen tot Mij komen. Dat staat namelijk op het graf van mijn zusje die op 3.5 jarige leeftijd overleden is. Kennelijk was daar een overtuiging ontstaan: Je kunt God maar beter niet vertrouwen, want voordat je het weet pakt Hij iets van je af wat je dierbaar is.
De gedachte die daardoor bij me op kwam, was:  Misschien is het voor veel meer mensen moeilijk om dichtbij God als Pappa te komen, vanwege een overtuiging die ze als kind hebben opgelopen.
Als jouw innerlijke kind denkt dat God onbetrouwbaar is, onveilig, nemend ipv gevend, of veroordelend of afwijzend, boos en straffend, dan hou je jezelf maar liever op een (veilige) afstand.
Terwijl ik tegelijk geloof: Als God jouw Maker isw, dan kun je pas optimaal tot je doel komen wanneer je in optimale verbinding staat met Hem.
Heb jij het idee dat God ver weg is? Dat Hij jou misschien wel graag dichterbij zou willen hebben, maar dat je ergens tegen gehouden wordt om die stap te zetten?
Je zou Hem kunnen vragen: Is er ergens in mijn kindertijd iets fout gegaan waardoor ik een vertekend beeld van U heb opgeslagen? Wilt U me de overtuigingen die niet kloppen met uw waarheid openbaren? Mag ik u meer en meer naar Geest & Waarheid kennen?
Ik geloof:
Als jouw innerlijke kind zich veilig genoeg voelt om dichtbij Pappa God te komen,
dan pas kun je echt optimaal tot rust en vrede komen.
U heeft mij voor Uzelf gemaakt,
en mijn hart is onrustig,
tot het rust vindt bij U!
Een goede reis gewenst, dichter naar het Vaderhart van God!

Vaderhartkaartjes verkrijgbaar via www.epafras.net

woensdag 5 september 2012

Gebed wat levensveranderend kan zijn

Gebed wat levensveranderend kan zijn:

Here God, laat mij zien wat er tussen U en mij in staat
en help mij datgene op te ruimen wat in mijn vermogen ligt,
verander mij wanneer en zoals U dat wilt,
leid mij leven, U bent de Regisseur,
Werk krachtig met uw Geest in mij
en help mij uw stem goed te verstaan.

dinsdag 4 september 2012

balans

Lieve God, help me de goede balans te vinden
Ik wil mezelf serieus nemen,
maar ook weer niet teveel,
Ik wil mijn gevoelens gezond ervaren,
maar er niet in wegzakken.
Ik wil mijn grenzen kennen en bewaken,
maar toch liefdevol en respectvol naar anderen blijven.
Ik wil mijn tijd aan U geven,
maar ook ruimte overhouden om zelf rust te nemen.
Ik wil mezelf opofferen, maar niet wegcijferen,
me aan U overgeven, maar niet mezelf kwijt te raken,
nee juist mezelf te worden,
Ik wil mijn behoeftes en verlangens kennen en eerlijk kunnen aangeven, maar ik wil niet egocentrisch zijn,
Ik wil luisteren naar anderen, maar zelf ook gehoord worden,
ik wil mezelf niet op de voorgrond plaatsen,
maar wel mijn ruimte innemen.
Ik wil geven, geven, geven,
maar ik heb het ook nodig te ontvangen.
Help me om naar anderen om te zien,
en geef dat ik ook gezien word,
maak mijn wil maar in overeenstemming met uw wil,
Maak mijn hart maar meer en meer zoals uw hart,
Maak uw prioriteiten tot uw prioriteiten..
Stort uw liefde in mij uit,
Zodat ik die kan doorgeven aan anderen om mij heen,
zegen mij, zodat ik voor anderen tot zegen kan zijn,
kom tot uw doel in mij,

maar bovenal:
Uw naam worde geheiligd..         Het gaat niet om mij, maar om U!

Uw koninkrijk kome..               Zoek EERST het Koninkrijk van God!

Uw wil geschiede..!
Amen


maandag 3 september 2012

De onbegrepen God

Hij was voorganger en durfde het aan om de echte vragen te stellen. Vragen waarvan je als voorganger denkt het niet te kunnen máken om die te stellen. Ze gaan over deze dingen:
Waarom zijn zoveel gelovigen ongelukkig? Of bang?
Waarom brengt het geloof (of: religie) geen antwoord op de belangrijkste levensvragen?
Wat maakt dat zoveel mensen God kennen met hun hoofd… maar daar blijft het eigenlijk bij..
Wat laat mensen zoeken en zoeken, maar ze lijken God niet echt te kunnen vinden,
en dat wat er zo mooi lijkt aan geloven, als je naar sommige happy-clappy mensen kijkt, dat vinden ze nooit…
..waardoor ze uiteindelijk teleurgesteld de kerk verlaten…
Hij (Daran Hufford) nam de tijd om met elk van de gemeenteleden – die dat wilde – in gesprek te gaan, ..en daar kwam een onverwachte verdieping.
Hij ging van de mensen houden!
Hij kreeg liefde van God voor hen en dat veranderde alles!
Als we werkelijk kunnen geloven dat God een goede God is die ons persoonlijk kent en van ons houdt, dan moeten we Hem naar Geest & Waarheid (leren) kennen.

En daar schort het vaak aan, want we hebben zo vaak een vertekend beeld van wie Hij is!!!En tegelijk zijn we dingen gaan geloven over wat liefde is, die niet kloppen met hoe het eigenlijk bedoeld was! We geloven dat er zoveel MOET als christen...
In zijn boek De onbegrepen God rekent Hufford af met allerlei vooroordelen, leugens en verkeerde gedachten over wie God en wat liefde zou zijn (soms best schokkend)..
Hij raakt haarscherp de lijntjes aan waar geloof ontaard is in religie...

.. en brengt hij je  naar het Vaderhart van de God die goed is en wiens hart naar jou uitgaat!

Een boek dat ik de hele wereld zou gunnen...