woensdag 30 mei 2012

Bidden & Vasten voor hulpverleners en cliënten

Nu er zo'n 1500 hulpverleners en al hun cliënten de dupe zijn van het gebeuren rond EuroPsyche en de Zorgverzekeraars, is het een goede zaak om God aan te roepen.

In Psalm 107 staan diverse situaties beschreven van mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Het refrein in deze Psalm is: In hun benauwdheid riepen zij de HEERE aan en Hij hoorde hen en gaf hun uitkomst.

Aan het eind van de Psalm staat:
Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten,
en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen.
Mijn gebed is: Doe ons* recht Heer!
Als het geen goed opgezet plan was, de manier waarop deze Verlengde-Arm-Constructie opgezet was, dan is het terecht dat er ingegrepen is. Maar voor zover ik mijn collega's ken zijn we allemaal te goeder trouw hierin gestapt en hebben voor onze cliënten gezocht naar een mogelijkheid om de nodige gesprekken vergoed te krijgen. Is het een niet legitiem systeem, dan is het 'recht' dat het rechtgezet wordt.
Alleen, 1500 mensen hadden een afspraak liggen dat ze na een jaartraject Diagnose-Behandel-Combinatie met terugwerkende kracht hun uren uitbetaald zouden krijgen en dat gebeurt dus nu niet. Dat is een regelrechte ramp voor heel veel gezinnen. Anderhalf jaar wel je werk doen en niet uitbetaald krijgen..
Plus de vraag, wat moet er nu gebeuren met al die cliënten? De mensen die vastgelopen waren en (misschien eindelijk) de moed hadden genomen om hulp in te schakelen.. De meeste cliënten kunnen niet zelf een hulpverlener betalen. Zeker niet de mensen die zó zwaar in de problemen zitten dat ze elke week een gesprek nodig hebben....

Er is een initiatief opgestart om mensen op te roepen tot gebed.
Laten we bidden (& vasten voor wie dat wil) voor alle betrokkenen, gelovig of niet gelovig, of God naar hen om wil zien. Of Hij mogelijkheden wil geven om hier op een goede manier mee om en mee verder te gaan. Dat er geen wraak of wrok en bitterheid ontstaat, maar dat we samen wegen mogen vinden om elkaar tot een hand en een voet te zijn.

Als je mee wilt doen, meld je dan svp bij info@speltherapiejonna.nl

je bereikt meer
met gevouwen handen
dan met gebalde vuisten


* cliënten, hulpverleners en EuroPsyche

Geen opmerkingen:

Een reactie posten