woensdag 11 februari 2015

Her-Verbinding

Dit is al een tijdje een item wat me bezig houdt: Verbinding.
Ik geloof namelijk, en merk dit steeds weer op, dat een mens pas heel kan zijn als hij in optimale verbinding leeft met God, de ander en met zichzelf.

Verbinding met de ander:
Als mensen een probleem hebben met iemand in de omgeving, is het een korte termijn oplossing (en de weg van de minste weerstand) om uit de verbinding te gaan. Dat lijkt aan de ene kant een soort bescherming te bieden, maar uiteindelijk leidt het tot isolatie en eenzaamheid. Vanuit pijn en beschadiging kun je afstand nemen van bijvoorbeeld je familie. Wat er ondergronds gebeurt, is dat je jezelf amputeert van je eigen context. Ik begrijp dat er omstandigheden zijn waarin je jezelf moet beschermen, maar juist wanneer je het optimale (het hoogst haalbare) opzoekt qua verbinding in je context, kan dat je helpen om verder te groeien en tot heelheid te komen.

Verbinding met zichzelf:
Ik ken ongelooflijk veel mensen die niet op een gezonde manier met zichzelf in verbinding staan. Vaak gebeurt dit als mensen een deel van zichzelf niet toestaan er te zijn, bijvoorbeeld omdat een deel teveel pijn ervaart, of niet geaccepteerd wordt door de omgeving. Ik heb jarenlang niet echt kunnen voelen wat er diep in mij leefde en het was een boeiend en verrijkend proces om meer met mezelf in verbinding te komen. dit leidt tot heelheid en meer echt mezelf te kunnen zijn.

Verbinding met God:
Als je niet in verbinding staat met je Maker, degene die jou schiep en die een plan met je leven heeft, als je in onafhankelijkheid van Hem leeft, dan kan je echte blauwdruk niet tot zijn (Zijn) recht komen.
Als je jezelf amputeert van je Schepper, dan ben je afgesloten van je BRON van leven!
Ik las net deze week in de Bijbel, toen ik hem biddend opensloeg:
De mens die zonder God leeft is altijd op de vlucht, zonder dat hij achterna gezeten wordt.

Wauw, wat een waarheid...

God wil graag dat de mens leeft in harmonie met Hem, met zichzelf, en met de ander.

En dat is nu net wat satan niet wil.
Die probeert op allerlei manieren deze gezonde verbindingen te verstoren en dat is hem aardig gelukt.

Wat gaaf, dat ik steeds weer merk, de laatste tijd, dat God echt heel hard aan het werk is om verbindingen te herstellen.

Wat super ook, dat ik nu net in het ND las dat Hans Schilder een boek heeft geschreven (en verdedigd) wat gaat over Herverbinding.
En wat voor gevolgen dat kan hebben is echt wereldschokkend nieuws!

Lees zelf maar...
Zie link

Geen opmerkingen:

Een reactie posten