dinsdag 4 september 2012

balans

Lieve God, help me de goede balans te vinden
Ik wil mezelf serieus nemen,
maar ook weer niet teveel,
Ik wil mijn gevoelens gezond ervaren,
maar er niet in wegzakken.
Ik wil mijn grenzen kennen en bewaken,
maar toch liefdevol en respectvol naar anderen blijven.
Ik wil mijn tijd aan U geven,
maar ook ruimte overhouden om zelf rust te nemen.
Ik wil mezelf opofferen, maar niet wegcijferen,
me aan U overgeven, maar niet mezelf kwijt te raken,
nee juist mezelf te worden,
Ik wil mijn behoeftes en verlangens kennen en eerlijk kunnen aangeven, maar ik wil niet egocentrisch zijn,
Ik wil luisteren naar anderen, maar zelf ook gehoord worden,
ik wil mezelf niet op de voorgrond plaatsen,
maar wel mijn ruimte innemen.
Ik wil geven, geven, geven,
maar ik heb het ook nodig te ontvangen.
Help me om naar anderen om te zien,
en geef dat ik ook gezien word,
maak mijn wil maar in overeenstemming met uw wil,
Maak mijn hart maar meer en meer zoals uw hart,
Maak uw prioriteiten tot uw prioriteiten..
Stort uw liefde in mij uit,
Zodat ik die kan doorgeven aan anderen om mij heen,
zegen mij, zodat ik voor anderen tot zegen kan zijn,
kom tot uw doel in mij,

maar bovenal:
Uw naam worde geheiligd..         Het gaat niet om mij, maar om U!

Uw koninkrijk kome..               Zoek EERST het Koninkrijk van God!

Uw wil geschiede..!
Amen


2 opmerkingen: