dinsdag 21 april 2015

Blokkades om tot verbinding met God te komenIk ben ervan overtuigd dat veel mensen best / heel graag een positieve verbinding met God zouden willen hebben en ervaren. Het lijkt op de één of andere manier een item te zijn waar nogal wat geestelijke strijd mee samenhangt. Alsof er iets of iemand is die het koste wat het kost wil verhinderen dat mensen in die optimale verbinding komen met hun Maker.
Dan moet het wel een belangrijk punt zijn, zou je denken..

Ik geloof ook absoluut dat het dat is. Het is van levensbelang of mensen God kennen, herkennen en erkennen als hun Maker en of ze bereid zijn zich aan Hem over te geven als Heer van hun leven.
Nog zo’n item wat weerstand oproept.  
Ook niet voor niets.

Ik heb de afgelopen weken wat zitten broeden op het punt: Welke blokkades herken ik waardoor het mensen niet lukt om optimaal verbonden met en veilige gehecht te zijn aan God, die graag wil dat we Hem kennen als liefdevolle, zorgzame en betrokken Vader.

Zonder een bepaalde belangrijkheidsvolgorde aan te houden loop ik wat zaken langs.

* Ik noemde in een eerdere blog al het woord ‘verblinding’.
Als je God niet KENT zoals Hij wekelijk is, zul je je niet optimaal tot Hem aangetrokken voelen.
* Als je denkt dat Hij streng is en je onmiddellijk straft als je ook maar het kleinste foutje maakt
* Als je denkt dat Hij je maar slecht en zondig en niets waard vindt
* Als je bang bent voor Hem
* Als je denkt dat Hij van alles van je af wil pakken
* Als je denkt dat bij Hem de lat zo hoog ligt dat jij er nooit aan kan voldoen
* Als je gelooft dat Hij toch niet naar je omziet of naar je luistert
* Als je denkt dat Hij je graag publiek te kijk wil zetten
* Als je denkt dat het voor Hem het meest belangrijk is dat jij je aan allerlei regels houdt
* Als je moe bent van altijd maar moeten, moeten, moeten, en dat je dan nog niet oké bent”
* Als je denkt dat je zelf de controle over je leven vast moet houden
* Als je denkt dat Hij onveilig is als Vader omdat je vaderbeeld niet positief is
* Als je denkt dat je jezelf moet beschermen tegen liefde vanwege een negatieve ervaring
* Als je bang bent dat God je toch wel zal afkeuren of afwijzen…
... dan ken je Hem niet naar Geest & Waarheid en zul je niet echt met Hem in verbinding kunnen komen.

Als je zó hard je best hebt gedaan, maar God doet niet wat jij graag wilt, terwijl je dacht dat het zo werkte, dan raak je ontmoedigd en teleurgesteld en haak je gemakkelijk af.

Mijn gebed en verlangen is dat ALLE blokkades, barrières, belemmeringen, leugens, verkeerde overtuigingen, muren, etc. die verhinderen dat mensen dicht bij het hart van God als Vader kunnen komen, ontmaskerd en verbroken zullen worden.

Als je zijn hart werkelijk kent, wil je niets liever dan dicht bij Hem zijn. En daar, in zijn nabijheid, is echte liefde, veiligheid, troost, erkenning, bemoediging, heling en genezing. 
En dat is wat we nodig hebben. Te weten dat we werkelijk geliefd zijn. 
Zelfs zonder er iets voor te doen of laten.
Dat is wat ik iedereen gun. 
En ik denk dat we dat hard nodig hebben in deze tijd, te ervaren dat we geworteld en gegrondvest zijn in zijn liefde. Dan hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst, wat er ook gebeuren zal.

Volmaakte liefde drijft de angst uit!

1 opmerking: