woensdag 10 december 2014

Over de kerk


Vanaf het begin van mijn blog – eerst al bij web-blog.nl – heb ik regelmatig geschreven over de kerk en mijn gedachten daarover. Deze gedachten zijn vermeerderd nu ik middels het boek van Lammert Kamphuis bepaald werd bij de 30-ers die terugkijken op hun GKV-jeugd.

Voor velen is het ook niet nieuw, dat ik jaren geworsteld heb met de vraag: “Moet ik nu nog blijven of mag ik weg?” Ik heb nooit groen licht gekregen om te gaan, dus ik ben gebleven. Aanvankelijk met flinke tegenzin. Ik had een lijst gemaakt met meer dan 20 kritiekpunten op de kerk. God maakte me liefdevol duidelijk dat ik er beter gebedspunten van kon maken.
Bovendien kreeg ik de overtuiging: je mag best kritisch kijken naar dingen, maar dan moet je ook bereid zijn erin te investeren om het anders te laten worden..

Dus herschreef ik mijn lijst. Er kwamen in de loop der tijd nog heel wat gebedspunten bij. Ook in onze toenmalige gebedsgroep Bidden voor Veendam en Bidden voor de Veenkoloniën bespraken we deze punten en vulden ze aan. We brachten ze regelmatig in gebed.

Nu, enkele jaren later, kan ik zien dat God meer, veel meer heeft gegeven dan ik zou kunnen bedenken of durven hopen. Intussen heb ik geen twijfels meer of ik uit de kerk weg moet gaan, maar ik weet dat – wanneer God het me vraagt – ik de kerk los zal laten. Wanneer de kerk een hogere plaats dreigt in te gaan nemen dan God zelf moeten we ons zorgen gaan maken.

Het boek Wake Up heeft me weer aardig aan het nadenken gezet. Dat is prima, ik blijf open staan voor wat God me wil leren. Ik heb afgeleerd om te denken dat ik de waarheid heb en dat God het volkomen met me eens is.

Ik heb de gebedspuntenlijst dus maar eens weer aangevuld en weet wat er te doen is de komende tijd.

Wil je meebidden?
Misschien heb je nog mooie aanvullingen, hier komt de lijst:

GEBED VOOR DE KERK
1. dat we kerk mogen zijn zoals Gods dat wil
2. dat Hij tot zijn doel mag komen in mijn persoonlijk leven en inde kerk
3. dat de traditie niet belangrijker zal zijn dan God of Zijn Woord
4. dat de kerk niet belangrijker is dan God zelf
5. dat er een eerlijke ruimte mag zijn voor het gezonde gevoel
6. dat er gewezen wordt op het belang van het aannemen van Jezus
7. dat we mogen ontdekken wat onze identiteit is – in Christus
8. dat we mogen ontdekken wat het betekent "te zijn in Jezus"
9. dat we in Zijn autoriteit mogen staan en leven
10. dat we als kerk openstaan voor groei en ontwikkeling
11. dat we het Vaderhart van God meer en meer mogen leren KENNEN met ons hart
12. dat we de genade naar waarheid mogen leren kennen
13. dat we echt leren wat wedergeboorte is en dat we daartoe komen
14. dat er onderwijs komt over overgave
15. dat we mogen groeien in heiligheid
16. dat er ruimte mag komen voor Gods Geest ZOVEEL ALS HIJ DAT WIL
17. dat we de Geest niet gaan bedroeven, belemmeren of uitdoven
18. dat we afsterven aan ons eigen IK
19. dat we royaal zijn en vrijgevig met een blijmoedig hart
20. dat we onze wil ondergeschikt gaan maken aan Gods wil
21. dat we juiste keuzes maken en durven kiezen naar Gods wil
22. dat we elkaar helpen de gaven die we kregen te ontdekken
23. dat we de Heilige Geest de ruimte geven al Zijn gaven te ontwikkelen
24. dat we van harte bereid zijn de gaven in te zetten tot zegen van de gemeente
25. dat we vol ontferming mogen zijn voor hen die verloren dreigen te gaan
26. dat we een gastvrije gemeente mogen worden
27. dat de inwoners van onze woonplaats geen kerken zien, maar de Heer van de Kerk
28. dat we de eenheid met andere christenen nastreven
29. dat we gaan inzien dat voor God iedereen evenveel waard is
30. dat we elkaar respecteren en autonoom laten zijn
31. dat we leren ons echt van harte te verootmoedigen
32. dat we stoppen met de schone schijn en echt zijn
33. dat we gaan leren aanbidden met ons hele hart
34. dat we van harte psalmen, lofzangen en geestelijke liederen gaan zingen
35. dat er enthousiaste muziekteams zijn die ‘hun ding’ niet voor eigen eer doen
36. dat er meer en meer diensten komen waarin "ieder iets" heeft
37. dat de jeugd een zinvolle bijdrage mag hebben aan de gemeente
38. dat alle kerkleden een diepe persoonlijke relatie met God hebben
39. dat we onderscheid kunnen maken tussen religie & relatie
40. dat we onderscheiding van geesten gaan ontwikkelen
41. dat de duisternis ontmaskerd en de invloed van satan verbroken wordt
42. dat de bolwerken van satan, ook in de kerken, worden opgeruimd
43. dat we passie gaan krijgen voor God onze Vader, Jezus en de Heilige Geest
44. dat we onderscheid maken tussen "Essentials" en "Non-Essentials"
45. dat we het Heilig Avondmaal vieren zoals God het wil
46. dat we mensen niet veroordelen die anders denken (over de doop bijv.)
47. dat we groeien naar eenheid tussen de verschillende kerken
48. dat we onze fouten durven toegeven, en om vergeving vragen
49. dat we anderen ruimhartig vergeving schenken
50. dat we niet kijken naar andermans splinter, maar onszelf onderzoeken (God, laat mij zien wat fout is in mijn leven…)
51. dat we geen negatieve instelling hebben, maar het goede in onze broeder en zuster zoeken en benoemen
52. dat we meer en van harte gaan bidden en vasten
53. dat we meer en vol verwachting Gods Woord bestuderen
54. dat er een diep verlangen naar eenheid en opwekking mag ontstaan in onze woonomgeving
55. dat we God nergens toe dwingen, maar wel "vol verwachting" zijn
56. dat we verlost worden van wetticisme
57. dat we geen sektekenmerken vertonen
58. dat we omzien naar de mensen die nooit naar en kerk gaan
59. dat we de liefde van Abba Vader door mogen geven in de wereld om ons heen
60. dat er voldoende adequate hulpverlening en zorg zal zijn
61. dat mensen genezing mogen ontvangen (bovenal van de ziel, maar ook lichamelijk)
62. dat we God de Vader de hoogste plaats en prioriteit geven in ons leven
63. dat dat door mag werken in alles wat we doen
64. dat we God gaan liefhebben boven alles!
65. dat we elkaar gaan liefhebben als onszelf2 opmerkingen:

 1. Super, wat veel zeg. Ik vul aan tot 70

  66. Dat het vuur van de Geest baan zal breken.
  67. Dat de ware vrijheid mag uitbreiden als een olievlek
  68. Dat er verzoening zal plaats vinden tussen christenen en niet- christenen
  69. Dat er geen onnatuurlijke hiarchie is maar gelijkwaardigheid.
  70. Dat jong en oud samen zullen optrekken als familie.

  Grtz Alien

  BeantwoordenVerwijderen
 2. erg herkenbaar. de kerk kan een plaats zijn van moeite, maar ook enplek waar we samen kunnen ontdekken wioe God is . daarvoor zullen we idd zelf deel moeten uitmaken van die zelfde kerk. alleeen is maar alleen. ik geloof dat God ons roept tot relatie. relatie met Hem en elkaar en zo ook onszelf ontdekken.

  BeantwoordenVerwijderen